Đầu tư tài chính

Trọng tâm trong hoạt động đầu tư tài chính của DIC Corp là tham gia góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết, liên doanh nhằm tạo ra bàn đạp trong chiến lược đầu tư của mình.

Với mục tiêu trở thành nhà đầu tư hiệu quả, DIC Corp tham gia đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển và hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực sau:

 • Xây dựng công trình
 • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
 • Đầu tư phát triển khu đô thị, khu du lịch
 • Kinh doanh nhà ở, môi giới bất động sản
 • Du lịch và thương mại
 • Các lĩnh vực kinh tế tiềm năng khác.

Hệ thống các công ty liên kết, DIC Corp nắm giữ 50% cổ phần trở lên bao gồm:

 • Công ty CP ĐTPTXD Số 1.
 • Công ty CP DIC Du lịch và Thương mại.
 • Công ty CP ĐTPTXD Khoáng sản Miền trung.
 • Công ty CP Vật liệu xây dựng DIC.
 • Công ty CP ĐTPTXD Hà Nam.
 • Công ty Cổ phần ĐTPTXD DIC Số 2.

Hệ thống các công ty con, DIC Corp nắm giữ từ 20-50% cổ phần bao gồm:

 • Công ty CP Bất động sản DIC.
 • Công ty CP ĐTPTXD Phương Nam.
 • Công ty CP ĐTPTXD Bê Tông.
 • Công ty CP ĐTPTXD Hội An.
 • Công ty CP ĐTPTXD Vina Đại Phước.
 • Công ty CP ĐTPTXD Du lịch Thể thao Vũng Tàu.
 • Công ty CP Đầu tư Việt Thiên Lâm.
 • Công ty CP gạch men Anh Em DIC.

 

Bài viết liên quan

Đối tác