19/102017

DIG: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

 

Tên tổ chức phát hành:Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Mã chứng khoán: DIG

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2017

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện:  4,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
Thời gian thực hiện: 15/11/2017.
Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính – Kế toán Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng,  số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/11/2017 và xuất trình CMND.


                                                                                                                          Nguồn: VSD

Tin tức liên quan

11/12 2017

Hợp tác chiến lược với DIC Corp là bước thành công đầu tiên trong chiến lược đầu tư hải...

Chi tiết
23/11 2017

Vào 26/11/2017, trường Mầm non Bầu Trời Xanh chính thức đi vào hoạt động

Chi tiết

Đối tác