19/062018

Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 của DIC Corp

Thực hiện Nghị quyết HĐQT chỉ đạo về SXKD trong năm 2018 – Công ty mẹ (DIC Corp) đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Giá trị sản lượng 06 tháng năm 2018: Thực hiện 1.450 tỷ/2.312 tỷ theo kế hoạch, đạt 62,7% kế hoạch năm.

2. Doanh thu 06 tháng đầu năm 2018: Thực hiện 817 tỷ/1.547 tỷ theo kế hoạch, đạt 52,8%.

3. Nguồn tiền thu từ kinh doanh: Thực hiện 1.025 tỷ/1.930 tỷ theo kế hoạch, đạt 53%.

4. Dự kiến lợi nhuận trước thuế: 150 tỷ/350 tỷ, tương đương đạt tỷ lệ 42,8%.

Kết quả SXKD nêu trên thực tế chỉ thực hiện trong 05 tháng với 01 tháng nghỉ Tết.

Dự báo về tình hình kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018: 06 tháng cuối năm đã và đang được triển khai quyết liệt và có nhiều yếu tố thuận lợi, khả năng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu là chắc chắn, hứa hẹn 01 năm mang lại cho các cổ đông nguồn thu từ cổ tức như kỳ vọng và tạo tiền đề tốt cho năm kế hoạch 2019.

Tin tức liên quan

11/07 2018

Đánh giá Bà Rịa - Vũng Tàu là vùng đất tiềm năng về du lịch, bất động sản (condotel), trong nhiều...

Chi tiết
11/07 2018

Chiều 7/7, DIC Corp phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh BR-VT tổ chức diễn tập PCCC tại DIC Phoenix

Chi tiết
07/06 2018

Thời gian phát hành dự kiến trong quý II hoặc III năm 2018.

Chi tiết
04/06 2018

Cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch của DIC Corp đăng ký mua vào tổng cộng 6 triệu cổ phiếu DIG.

Chi tiết

Đối tác