29/01 2018

Bằng chiến lược phát triển đúng đắn, tầm nhìn dài hạn của Ban Lãnh đạo cùng sự nỗ lực của tập thể...

Xem thêm
08/01 2018

HĐQT định hướng phát triển trọng tâm của DIC Corp giai đoạn 2018 – 2022 là phát triển các dự án...

Xem thêm
25/12 2017

“Chúng ta tập trung về đây để gặp gỡ, giao lưu, ôn lại những thành quả trong một năm làm việc”,...

Xem thêm
22/12 2017

DIC The Landmark Residence - căn hộ khách sạn (Condotel) cao cấp mang đang gấp rút hoàn thiện và...

Xem thêm

Đối tác