VI EN KO

DIC Corp tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 80, nhiệm kỳ III (2018 - 2020)

24/02/2020

Ngày 14/02/2020, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HoSE: DIG) đã tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 80 – Nhiệm kỳ III (2018 – 2020). Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT DIC Corp chủ trì phiên họp cùng sự tham dự của các thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám Đốc và các Ban chức năng có liên quan.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Ông Nguyễn Thiện Tuấn nhấn mạnh: “Đây là phiên họp có tính chất quyết định đến việc “bứt phá thành công” của DIC Corp trong năm 2020 – năm kỷ niệm 30 năm thành lập doanh nghiệp (1990 – 2020)”. Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và định hướng 5 năm tiếp theo đã được thông qua tại phiên họp lần này.

HĐQT đã thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ trong khoảng từ 10/04/2020 – 24/04/2020. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp trong khoảng từ 10/03/2020 – 16/03/2020.

Căn cứ vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 đạt 553,23 tỷ đồng, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 là 15 % (bao gồm tiền mặt và cổ phiếu).

Tại cuộc họp, HĐQT đã soát xét lại kế hoạch SXKD năm 2020. Theo báo cáo của ông Hoàng Văn Tăng – Tổng Giám Đốc DIC Corp, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty mẹ (DIC Corp) và Hợp nhất như sau:

Về doanh thu, công ty mẹ đạt 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng 84,7% so với năm 2019; Doanh thu hợp nhất đạt 3.500 tỷ đồng, tăng trưởng 67% so với năm 2019.

Về lợi nhuận trước thuế, công ty mẹ đạt 800 tỷ đồng, tăng trưởng 32,7% so với năm 2019; Lợi nhuận hợp nhất đạt 850 tỷ đồng, tăng trưởng 53,6% so với năm 2019.

Về tổng vốn đầu tư phát triển công ty mẹ: 5.148,75 tỷ đồng, tăng trưởng 115,8% so với năm 2019.

Các chỉ tiêu SXKD năm 2020 đều tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2019. Để đạt được mục tiêu đã đề ra đòi hỏi việc hoạch định chiến lược SXKD đúng đắn, hiệu quả của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc cùng sự nỗ lực của tập thể CB-CNV.

Tại phiên họp, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn xác định năm 2020 là năm bản lề, đánh dấu giai đoạn mới của DIC Corp từ một Tổng Công ty thành Tập đoàn bất động sản lớn của Việt Nam. Đúng như chủ đề “Bứt phá thành công” hướng đến kỷ niệm 30 thành lập DIC Corp, tại phiên họp, Chủ tịch HĐQT đã trình bày định hướng phát triển của Tập đoàn DIC cụ thể như sau: Xây dựng nguồn tài chính vững mạnh; Tăng tốc triển khai đầu tư các dự án lớn; Chia cổ tức 15-20% trong 3 – 5 năm tiếp theo; Duy trì tốc độ tăng trưởng cổ phiếu DIG trên sàn giao dịch chứng khoán để đảm bảo an toàn cho các cổ đông lớn cho 5 năm tiếp theo; Tập trung đầu tư các dự án trọng điểm đủ điều kiện pháp lý.

Từ những định hướng trên, Chủ tịch HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám Đốc về phương án đầu tư có tính khả khi cao nhất, đảm bảo tốc độ tăng trưởng của DIC Corp trong 3-5 năm tới. Theo đó, HĐQT đã thống nhất phương án tiến hành khai thác tối đa các quỹ đất đủ điều kiện khai thác trong năm 2020 (hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án cấp 2...) để tạo ra nguồn tài chính vững mạnh, làm tiền đề triển khai nhiều dự án trọng điểm mang tính quốc gia tại các địa phương như: Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Hà Nam; Hòa Bình; Quảng Bình; Đồng Nai; Bà Rịa – Vũng Tàu; Hậu Giang; Kiên Giang – Phú Quốc...

Theo ông Nguyễn Thiện Tuấn, ngoài nguồn thu dự kiến trên 5.000 tỷ đồng từ việc kinh doanh các dự án bất động sản, DIC Corp quyết định sẽ dành khoảng 100 ha đất (tại 1 dự án khu vực phía Bắc và 1 dự án khu vực phía Nam) trong tổng quỹ đất DIC Corp đang làm chủ đầu tư để hợp tác và chuyển nhượng cho đối tác là các nhà đầu tư cấp 2 có khả năng tài chính mạnh và giàu kinh nghiệm đầu tư  nhằm mục đích đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án. Việc hợp tác còn nhanh chóng mang lại cho DIC Corp nguồn thu  dự kiến trên 6.000 tỷ đồng để bổ sung  vào nguồn vốn của DIC Corp. “Trong 6 tháng đầu năm 2020, DIC Corp kỳ vọng nguồn thu xấp xỉ 15.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn của DIC khoảng 11.000 tỷ đồng và vốn từ các nguồn khác là 4.000 tỷ đồng. Với nguồn vốn nêu trên, DIC Corp sẽ “chuyển mình” và "bứt phá thành công"”, ông Tuấn cho biết.

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác