VI EN KO

DIG: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 12

12/09/2019

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 12 số 60/2009/GCNCP-VSD-12 ngày 11/09/2019 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

 • Tên tổ chức phát hành:     Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng.
 • Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • Điện thoại: (84-254) 3859248
 • Fax: (84-254) 3560712
 • Vốn điều lệ: 3,149,436,010,000 đồng
 • Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 11/09/2019.
 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng.
 • Mã chứng khoán: DIG.
 • Sàn giao dịch: HOSE.
 • Mệnh giá: 10,000 đồng.
 • Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông.
 • Số lượng chứng khoán bổ sung: 14,995,157 cổ phiếu.
 • Giá trị chứng khoán bổ sung: 149,951,570,000 đồng.
 • Tổng số lượng chứng khoán: 314,943,601 cổ phiếu.
 • Tổng giá trị chứng khoán: 3,149,436,010,000 đồng.

Nguồn: VSD

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác