VI EN KO

DIG - CBTT: DIG-HoSE vừa ký hợp đồng ủy thác đâu tư tài chính qua Tổng Công ty Sông Đà để thực hiện góp vốn vào BVEC.

21/10/2009

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác