VI EN KO

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2019

22/03/2021
- Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
- Mã chứng khoán: DIG
 
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
 
Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện:  10% (người sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 10 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành: cổ đông theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền nhận cổ tức.
- Địa điểm thực hiện: 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) - địa chỉ: số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP.Vũng Tàu và xuất trình chứng minh nhân dân.
 
                                                                                                                                (Nguồn: VSD)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác