VI EN KO

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sau khi thoái vốn, Tập đoàn DIC tập trung tái cấu trúc theo hướng: Tinh giản – Chuyên nghiệp – Hiệu quả.

Với tầm nhìn chiến lược nhạy bén, hệ thống quản trị thay đổi linh hoạt và phù hợp với mô hình kinh doanh từng giai đoạn, Tập đoàn DIC đã tạo nên một bộ máy tổ chức vững chắc, gắn kết mạnh mẽ, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng lớn mạnh và thống nhất, trở thành một thương hiệu uy tín và thân thiện hàng đầu với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.


 

 

Đối tác