VI EN KO
06/06 2024

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật phân khu III tại Dự án Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai...

Chi tiết
15/05 2024

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I

Chi tiết
15/05 2024

Công trình: Nhà ở riêng lẻ (Đợt 1) Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I

Chi tiết
01/03 2023

Gói thầu Nhà ở riêng lẻ (Đợt 1) Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn 1

Chi tiết
10/03 2022

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TRIỂN KHAI NĂM 2022 THUỘC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở RIÊNG LẺ (ĐỢT...

Chi tiết
10/03 2022

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TRIỂN KHAI NĂM 2022 THUỘC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở RIÊNG LẺ (ĐỢT...

Chi tiết
09/03 2022

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRIỂN KHAI NĂM 2022 TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ...

Chi tiết

Đối tác