VI EN KO
04/012022

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐTXD KHU NHÀ Ở LAM HẠ CENTER POINT

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TRIỂN KHAI NĂM 2022 THUỘC DỰ ÁN ĐTXD KHU NHÀ Ở LAM HẠ CENTER POINT

Xem chi tiết tại đây.

Tin tức liên quan

01/03 2023

Gói thầu Nhà ở riêng lẻ (Đợt 1) thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn 1

Chi tiết
10/03 2022

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TRIỂN KHAI NĂM 2022 THUỘC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở RIÊNG LẺ (ĐỢT...

Chi tiết
10/03 2022

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TRIỂN KHAI NĂM 2022 THUỘC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở RIÊNG LẺ (ĐỢT...

Chi tiết
09/03 2022

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRIỂN KHAI NĂM 2022 TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ...

Chi tiết
24/11 2021

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU NĂM 2021  THUỘC DỰ ÁN KHU NHÀ Ở LAM HẠ CENTER POINT...

Chi tiết

Đối tác