VI EN KO
19/102020

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU MUA SẮM MÁY ĐỊNH VỊ GPS RTK TRIMBLE R8S

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 30/6/2020;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2018 của Đại Hội đồng Cổ đông;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng ban hành theo Quyết định số 103/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 20/5/2020 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-DIC Corp-KTKT ngày 07/10/2020 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt giá trị dự toán gói thầu “Mua sắm máy định vị GPS RTK Trimble R8s”;

Xét đề nghị của Ban Pháp chế và Đấu thầu tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy định vị GPS RTK Trimble R8s” ngày 14/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm máy định vị GPS RTK Trimble R8s” như sau:

Điều 2. Giao Ông Tổng giám đốc chỉ đạo Ban Pháp chế và Đấu thầu là Bên mời thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, Ban Kinh tế - Kỹ thuật thực hiện các bước tiếp theo sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Tổng công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách xây lắp, Giám đốc các phòng ban: Kinh tế - Kỹ thuật, Phát triển dự án, Tài chính - Kế toán, Kiểm toán nội bộ, Pháp chế và Đấu thầu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Chi tiết nội dung tại đây.

Tin tức liên quan

08/04 2024

Ngày 05/04/2024, Tập đoàn DIC và Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức...

Chi tiết
05/04 2024

Ngày 02/4/2024, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn DIC tổ chức hiến máu tình nguyện Hưởng ứng...

Chi tiết
25/03 2024

Tối ngày 22/3/2024, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tập đoàn DIC tổ chức Chương trình Họp mặt kỷ niệm 93...

Chi tiết
12/03 2024

Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn Tập...

Chi tiết
12/03 2024

Chiều ngày 11/3, Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Tín đã chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 3/2024 triển...

Chi tiết
19/02 2024

Hòa trong không khí tưng bừng chào đón xuân Giáp Thìn 2024, sáng ngày 19/02/2024, Tổng Công ty Cổ...

Chi tiết

Đối tác