VI EN KO
11/08 2022

Thi công cọc thí nghiệm, cọc đại trà, phần thô và hoàn thiện mặt ngoài thuộc Công trình Nhà Biệt...

Chi tiết
26/04 2022

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU HT43-01 (TRỪ TUYẾN N02) THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG (TRỪ CÂY...

Chi tiết
17/02 2022

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU HT01 - ĐƯỜNG GIAO THÔNG, THOÁT NƯỚC MƯA, THOÁT NƯỚC THẢI, CÁC...

Chi tiết
12/08 2021

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THI CÔNG LÁT GẠCH VỈA HÈ THUỘC CÔNG TRÌNH: HẠ TẦNG KỸ THUẬT...

Chi tiết

Đối tác