VI EN KO

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Trọng tâm trong hoạt động đầu tư tài chính của DIC là tham gia góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết, liên doanh nhằm tạo ra bàn đạp trong chiến lược đầu tư của mình.

Với mục tiêu trở thành nhà đầu tư hiệu quả, DIC tham gia đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển và hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực sau:

 Thương mại:

CÔNG TY THÀNH VIÊN

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại DIC

(DIC Commerce)

 

 • Dịch vụ
 • Thương mại

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC

(DIC Intraco)

 • Xuất nhập khẩu Clinker, Thạch cao, Gỗ, Sắt thép
 • Sản xuất vật liệu xây dựng
 • Giao nhận vận tải
 • Đầu tư Khu công nghiệp, Cao ốc Thương
  mại…

Công ty Cổ Phần Vina Đại Phước

 

 • Chế biến và bảo quản rau quả
 • Xây dựng nhà để ở, nhà không để ở; Xây dựng và bảo trì công trình đường bộ, xây dựng đường ô tô,đường phố, các loại đường khác
 • Phá hủy hoặc đập vỡ các tòa nhà, công trình xây dựng khác; Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp…
 

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Tầm Nhìn DIC

(DIC Vision)

 

 • Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp
 • Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới
 • Tham gia mua bán nhà, kinh doanh cho thuê nhà, đất, mặt bằng để làm văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, khu triển lãm, nhà kho…

Công ty Cổ Phần Bất động sản DIC

(DIC Resco)

 

 • Kinh doanh nhà, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất
 • Quản lý bất động sản, tư vấn đầu tư, xây dựng

Xây lắp:

CÔNG TY THÀNH VIÊN

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Số 1

(DIC số 1)

 • Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp
 • Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới
 • Sửa chữa xe máy thiết bị thi công và phương tiện vận tải.

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng DIC Số 2

(DIC số 2)

 • Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu
  công nghiệp
 • Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới
 • Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải…

Công ty Cổ Phần DIC số 4 (DIC Số 4)

 • Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu
  công nghiệp
 • Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới

Công ty Cổ Phần Vina Đại Phước

 

 • Chế biến và bảo quản rau quả
 • Xây dựng nhà để ở, nhà không để ở; Xây dựng và bảo trì công trình đường bộ, xây dựng đường ô tô,đường phố, các loại đường khác
 • Phá hủy hoặc đập vỡ các tòa nhà, công trình xây dựng khác; Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp…

Vật liệu xây dựng:

CÔNG TY THÀNH VIÊN LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ Phần ĐTPTXD Bê Tông

(DIC Bê tông)

 • Sản xuất và kinh doanh bêtong thương phẩm
 • Kinh doanh và sửa chữa thiết bị, xe máy thi công xây dựng, đầu tư xây dựng

Công ty Cổ Phần Gạch men Anh Em DIC

(DIC Anh em)

 • Sản xuất và mua bán gạch men
 • Khai thác khoáng sản

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hội An

 

Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp:
 • Xây dựng công trình nhà cao tầng
 • Xây dựng công trình giao thông thuỷ lợi

Công ty Cổ Phần Cao Su Phú Riềng Kratie

 

 • Trồng cây cao su; Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • Sản xuất phân bón và hợp chấtni tơ
 • Sản xuất sản phẩm khác từ cao su; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất
  sét
 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện…

 

Du lịch:

CÔNG TY THÀNH VIÊN LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH Du lịch DIC (DIc Hospitality)

 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa, đường bộ khác...

 

Bài viết liên quan

Đối tác