VI EN KO
24/112021

THÔNG BÁO MỜI THẦU: GÓI THẦU HT01 DỰ ÁN KHU NHÀ Ở LAM HẠ CENTER POINT

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU HT01 - ĐƯỜNG GIAO THÔNG, THOÁT NƯỚC MƯA, THOÁT NƯỚC THẢI, CÁC TUYẾN ỐNG KT BĂNG ĐƯỜNG, SAN NỀN, KÈ CHẮN THUỘC CÔNG TRÌNH: HẠ TẦNG KỸ THUẬT

TẠI DỰ ÁN KHU NHÀ Ở LAM HẠ CENTER POINT

Chi tiết  tại đây.

Tin tức liên quan

26/04 2022

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU HT43-01 (TRỪ TUYẾN N02) THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG (TRỪ CÂY...

Chi tiết
25/04 2022

Đây là ghi nhận xứng đáng dành cho sự bứt phá của Tập đoàn DIC trong bối cảnh lĩnh vực xây dựng –...

Chi tiết
25/04 2022

Chiều ngày 22/04/2022, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC, HoSE: DIG) đã tổ chức...

Chi tiết
16/03 2022

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI CÁC MẪU NHÀ ĐIỂN HÌNH TUYẾN ĐƯỜNG N62 PHÂN KHU II

Chi tiết
10/03 2022

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TRIỂN KHAI NĂM 2022 THUỘC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở RIÊNG LẺ (ĐỢT...

Chi tiết

Đối tác