VI EN KO
12/072021

THÔNG BÁO MỜI THẦU: GÓI THẦU HT54-01 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM VĨNH YÊN - GIAI ĐOẠN I.

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)

Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3859248/859518           Fax: 0254.3560712

Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án DIC Miền Bắc (BQLCDA DIC Miền Bắc)

Địa chỉ: Lô E3-7-19; E3-7-20 dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3721345                       Fax: 0211.3565688

Website: www.dic,vn (Chuyên mục đấu thầu)

Đề nghị nhà thầu tham gia lập Hồ sơ dự thầu (HSDT) đấu thầu rộng rãi với nội dung sau:

  1. Tên gói thầu HT54-01: Thi công đường giao thông (trừ Cây xanh); San nền hoàn thiện; Thoát nước mưa, thoát nước thải; Ống qua đường thuộc Công trình: Hạ tầng kỹ thuật phân khu III (53,92ha) tại Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I.

- Loại gói thầu:     Xây lắp,     Mua sắm hàng hóa,     Tư vấn,     Phi tư vấn,     Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 121.871.693.336 đồng (theo Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu số 62/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 15/06/2021)

- Nội dung chính của gói thầu:

+ San nền hoàn thiện;

+ Thi công đường giao thông;

+ Thi công hệ thống thoát nước mưa;

+ Thi công hệ thống thoát nước thải;

+ Lắp đặt ống qua đường.

- Thời gia thực hiện hợp đồng: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Thời bao này bao gồm cả thứ 7 và Chủ Nhật. Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định)

  1. Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật phân khu III (53,92ha) tại Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I
  2. Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00 ngày 14 tháng 07 năm 2021 đến trước 09h30 ngày 10 tháng 08 năm 2021.
  6. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)
  7. Thời điểm đóng thầu: trước 09h30 ngày 10 tháng 08 năm 2021
  8. Thời điểm mở thầu: 10h00 ngày 10 tháng 08 năm 2021
  9. Địa điểm phát hành HSMT, đóng và mở thầu:

Ban quản lý các Dự án DIC Miền Bắc (BQLCDA DIC Miền Bắc)

Địa chỉ: Lô E3-7-19; E3-7-20 dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3721345                       Fax: 0211.3565688

Tin tức liên quan

Đối tác