VI EN KO
24/112020

THÔNG BÁO MỜI THẦU: GÓI THẦU THI CÔNG XÂY THÔ VÀ HOÀN THIỆN SHOPHOUSE DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI VỊ THANH

Ban Quản lý dự án DIC Miền Tây chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) các khối nhà PTM1, PTM2, PTM3, PTM4, PTM5 và PTM6. Công trình: Nhà ở kết hợp thương mại. Dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh. Xin mời các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Thông tin chi tiết tại đây

Tin tức liên quan

26/02 2021

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn do thiên tai bão lũ, dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng...

Chi tiết
22/01 2021

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 19/01/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ...

Chi tiết
06/01 2021

Ban Quản lý dự án phát triển bất động sản du lịch DIC - Đơn vị mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu...

Chi tiết
25/11 2020

Ban Quản lý dự án DIC Miền Tây chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công Đường giao...

Chi tiết
20/11 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông qua...

Chi tiết
28/10 2020

Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng vừa có kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu...

Chi tiết

Đối tác