VI EN KO
12/072022

THÔNG BÁO MỜI THẦU: THI CÔNG CỌC THÍ NGHIỆM, CỌC ĐÀI TRÀ, PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI THUỘC CÔNG TRÌNH NHÀ BIỆT THƯ

GÓI THẦU: THI CÔNG CỌC THÍ NGHIỆM, CỌC ĐÀI TRÀ, PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI THUỘC CÔNG TRÌNH NHÀ BIỆT THỰ

Chi tiết tại đây.

Tin tức liên quan

05/08 2022

THI CÔNG CỌC THÍ NGHIỆM, CỌC ĐẠI TRÀ, PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI THUỘC CÔNG TRÌNH NHÀ LIỀN KỀ

Chi tiết
04/08 2022

HT05-Thi công các TBA T1, T2, T6 và đường dây trung thế thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật

Chi tiết
03/08 2022

THI CÔNG CỌC THÍ NGHIỆM, CỌC ĐẠI TRÀ, PHẦN THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI THUỘC CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ...

Chi tiết
20/07 2022

Căn cứ Quyết định số 68C/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 16/06/2022 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát...

Chi tiết
16/03 2022

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI CÁC MẪU NHÀ ĐIỂN HÌNH TUYẾN ĐƯỜNG N62 PHÂN KHU II

Chi tiết
27/12 2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU THI CÔNG XÂY THÔ VÀ HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI CÁC MẪU NHÀ ĐIỂN HÌNH TUYẾN...

Chi tiết

Đối tác