VI EN KO
12/072021

THÔNG BÁO MỜI THẦU: THI CÔNG LÁT GẠCH VỈA HÈ DỰ ÁN NAM VĨNH YÊN - GIAI ĐOẠN I

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)

Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3859248/859518           Fax: 0254.3560712

Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án DIC Miền Bắc (BQLCDA DIC Miền Bắc)

Địa chỉ: Lô E3-7-19; E3-7-20 dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3721345                       Fax: 0211.3565688

Website: www.dic,vn (Chuyên mục đấu thầu).

Đề nghị nhà thầu tham gia lập Hồ sơ đề xuất (HSĐX) chào hàng cạnh tranh xây lắp với nội dung sau:

  1. Tên gói thầu: Thi công lát gạch vỉa hè thuộc Công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần 2 (42,52ha) - Phân khu II (75,82ha) tại Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I.

- Loại gói thầu:     Xây lắp,     Mua sắm hàng hóa,     Tư vấn,     Phi tư vấn,     Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 12.862.264.377 đồng (theo Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu số 191/QĐ-DIC Corp-KTKT ngày 28/05/2021).

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Đổ bê tông lót móng vỉa hè;

+ Lát vỉa hè bằng gạch Terrazzo kích thước 400x400x30 và 400x400x35.

- Thời gia thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Thời bao này bao gồm cả thứ 7 và Chủ Nhật. Không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định).

  1. Tên công trình: Hạ tầng kỹ thuật hợp phần 2 (42,52ha) - Phân khu II (75,82ha) tại Dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I.
  2. Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp và vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08h00 ngày 14 tháng 07 năm 2021 đến trước 09h30 ngày 27 tháng 07 năm 2021
  6. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)
  7. Thời điểm đóng thầu: trước 09h30 ngày 27 tháng 07 năm 2021
  8. Thời điểm mở thầu: 10h00 ngày 27 tháng 07 năm 2021
  9. Địa điểm phát hành HSYC, đóng và mở thầu:

Ban quản lý các Dự án DIC Miền Bắc (BQLCDA DIC Miền Bắc)

Địa chỉ: Lô E3-7-19; E3-7-20 dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3721345                       Fax: 0211.3565688

Tin tức liên quan

Đối tác