VI EN KO
16/092020

THƯ MỜI THẦU: THIẾT BỊ NỘI THẤT CÔNG TRÌNH KHU PHỨC HỢP CAP SAINT JACQUES – GIAI ĐOẠN 1

            

Ban Quản lý dự án phát triển bất động sản du lịch DIC - Đơn vị mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu: Thiết bị nội thất khu công cộng, dịch vụ; công trình Khu phức hợp Cap Saint Jacques – Giai đoạn 1 theo hình thức chào hàng cạnh tranh xây lắp.

        Ban Quản lý dự án phát triển bất động sản du lịch DIC kính mời Nhà thầu tham gia đấu thầu cho gói thầu trên mua hồ sơ yêu cầu với giá 1.000.000 VNĐ tại trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Ban Quản lý dự án phát triển bất động sản du lịch DIC.

  • Địa chỉ: 265 đường Lê Hồng Phong, phường 8 – Thành phố Vũng Tàu.
  • Điện thoại: (0254) 3.859248    Fax: (0254) 3.560712
  • Phòng 203 - Ban Quản Lý Dự Án Phát Triển Bất Động Sản Du Lịch DIC.
  • Thời gian bán hồ sơ yêu cầu từ 08h00’ ngày 18/09/2020 đến 16h00’ ngày 18/09/2020.
  • Thời gian nộp hồ sơ đề xuất: Trước 14h00’ ngày 28/09/2020.
  • Thời điểm đóng thầu: Lúc 14h15’ ngày 28/09/2020.
  • Thời điểm mở thầu: Lúc 14h30’ ngày 28/09/2020.

Căn cứ nội dung hồ sơ yêu cầu, nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất và gửi đến Ban Quản lý dự án phát triển bất động sản du lịch DIC (Bên mời thầu) theo địa chỉ và thời gian nêu trên.

                                                                         Bên mời thầu

                                                                          BAN QLDA PHÁT TRIỂN

                                                                     BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH DIC

Tin tức liên quan

15/04 2021

Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đủ yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu HT43-01 Dự án: KĐT...

Chi tiết
15/04 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT GÓI THẦU HT43-01 DỰ ÁN: KĐT MỚI NAM VĨNH YÊN

Chi tiết
15/04 2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU:THÔNG BÁO MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH GÓI THẦU HT43-01 DỰ ÁN KĐT MỚI NAM VĨNH YÊN

Chi tiết
06/04 2021

Buổi lễ tri ân khách hàng sở hữu căn hộ CSJ Tower Vũng Tàu được diễn ra ngày 04/04/2021 thành...

Chi tiết
31/03 2021

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 vừa công bố, lãi ròng của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây...

Chi tiết
30/03 2021

Đầu tư phát triển bất động sản và đầu tư tài chính sẽ là 2 lĩnh vực mũi nhọn được Tập đoàn DIC ưu...

Chi tiết

Đối tác