20/012017

Bản tin Nhà đầu tư số 01-2017

Từ tháng 1 năm 2017, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Corp chính thức phát hành BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ.


Bản tin nhà đầu tư tháng 1 năm 2017 gồm các nội dung chính sau đây:
• Thông điệp đầu năm của Chủ tịch HĐQT DIC Corp
• Sự kiện tiêu biểu năm 2016
• Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016
• Thông tin chứng khoán
• Các dự án trọng điểm đang triển khai đầu tư trong năm 2016.

 

Thông tin chi tiết tại đây.

Tin tức liên quan

Đối tác