05/032018

TẬP ĐOÀN DIC LÊN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 3.500 TỶ ĐỒNG CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NĂM 2018

Ngày 23/02/2018, Hội đồng Đầu tư DIC Corp đã tổ chức họp lần thứ nhất – nhiệm kỳ III (2018 – 2022) nhằm thông qua kế hoạch đầu tư các dự án năm 2018. Kết luận chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng Đầu tư DIC Corp nhấn mạnh: Trong năm 2018, dự kiến tổng giá trị đầu tư giải ngân các dự án của DIC Corp khoảng 3.000 tỷ đồng và dự kiến kế hoạch nguồn thu khoảng 4.000 tỷ đồng.

Với mục đích triển khai đầu tư hiệu quả các dự án trong năm 2018, tạo sự ổn định bền vững và chuẩn bị nguồn lực cho các năm sau, Chủ tịch HĐQT DIC Corp đã chỉ đạo việc chốt lại các nhóm Dự án đầu tư theo 03 nhóm.

Cụ thể, nhóm 1 bao gồm các dự án cần tập trung nguồn vốn và nhân lực để triển khai đầu tư, có khả năng sinh lời giai đoạn 2018 – 2020. Nhóm 2 bao gồm các dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm chuẩn bị tốt cho chu kỳ 3 – 5 năm tới. Nhóm 3 bao gồm các dự án chỉ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định và sẽ tiến hành đầu tư khi có cơ hội tốt và tính thanh khoản cao.

Căn cứ vào cơ sở pháp lý từng dự án, tình hình triển khai và khả năng kinh doanh nhằm thu hồi vốn để tái đầu tư, Hội đồng Đầu tư đã nhất trí việc phân nhóm ưu tiên dự án như sau:

 

 

 

 

 “Trong năm 2018, tổng giá trị đầu tư giải ngân các dự án của DIC Corp dự kiến 3.000 tỷ và của DIC Group hơn 3.500 tỷ” - Ông Nguyễn Thiện Tuấn khẳng định.

Cũng tại cuộc họp lần thứ nhất, các thành viên trong Hội đồng Đầu tư đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch nguồn thu trong năm 2018. Dự kiến kế hoạch doanh thu từ các dự án của riêng DIC Corp năm nay đạt khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Dự báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC Group (Hợp nhất) dự kiến hơn 10.000 tỷ đồng trong năm 2018.

Để tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án trong năm 2018 - 2019, ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC Corp phát biểu chỉ đạo: “Đẩy nhanh việc thu hồi công nợ khách hàng đã mua sản phẩm của DIC trong năm 2016, năm 2017; đồng thời tăng cường bán các sản phẩm mới, đặt ra mục tiêu doanh thu của DIC Corp 4.000 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong năm 2018, năm 2019”.

Trước đó, vào ngày 25/01/2018, HĐQT DIC Corp đã ra quyết định thành lập Hội đồng đầu tư bao gồm 05 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC Corp giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đầu tư cùng các thành viên sau: ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT; ông Hoàng Văn Tăng - Ủy viên HĐQT; ông Đinh Quang Hoàn - Ủy viên HĐQT và ông Vũ Hữu Điền – Đại diện Cổ đông Quỹ DC.

 

Tin tức liên quan

01/07 2020

Tất cả các báo cáo, tờ trình, kế hoạch quan trọng của DIG trong năm 2020 đã được ĐHĐCĐ nhất trí...

Chi tiết
28/05 2020

Tập đoàn DIC xếp thứ hạng 50/500 (BXH tổng hợp 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam), tăng 166...

Chi tiết
27/05 2020

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập DIC Corp...

Chi tiết

Đối tác