18/012019

THƯƠNG VỤ THOÁI VỐN ẤN TƯỢNG CUỐI NĂM CỦA TẬP ĐOÀN DIC

Tập đoàn DIC (MCK: DIG) vừa hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại CTCP Đầu tư Việt Thiên Lâm, thu về hơn 400 tỷ vào cuối tháng 12 vừa qua.

Theo thông tin công bố, việc thoái 22% vốn góp và thu hồi công nợ tại CTCP Đầu tư Việt Thiên Lâm mang về cho tập đoàn DIC 407 tỷ đồng vào cuối tháng 12/2018.

Việc thoái vốn thành công tại CTCP Đầu tư Việt Thiên Lâm nằm trong lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp của tập đoàn DIC giai đoạn 2016 – 2020. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018, công tác tái cấu trúc hệ thống các công ty liên kết được xác định là nội dung trọng tâm trong năm, nhằm đảm bảo đầu tư tài chính hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Tín, Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán khẳng định: “407 tỷ đồng thu về từ CTCP Đầu tư Việt Thiên Lâm đẩy mạnh doanh thu của tập đoàn DIC trong quý 4 năm 2018. Đồng thời, tạo ra quỹ tiền mặt lớn, dồi dào và là tiền đề vững chắc để hiện thực hóa chiến lược đầu tư vào những dự án bất động sản trọng tâm trong năm 2019”.

Bộ phận Truyền thông DIC

Tin tức liên quan

Đối tác