VI EN KO

DIG - Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 13

27/07/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 13 số 60/2009/GCNCP-VSD-13 ngày 27/07/2020 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
 
- Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng
- Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: (84-254) 3859248
- Fax: (84-254) 3560712
- Vốn điều lệ: 3,184,925,510,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 27/07/2020
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
- Mã chứng khoán: DIG
- Mã ISIN: VN000000DIG8
- Sàn giao dịch: HOSE
- Mệnh giá: 10,000 đồng
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Số lượng chứng khoán bổ sung: 3,548,950 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán bổ sung: 35,489,500,000 đồng
- Tổng số lượng chứng khoán: 318,492,551 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán: 3,184,925,510,000 đồng
- Hình thức đăng ký: Ghi sổ
 Nguồn VSD

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác