VI EN KO
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH DỰ ÁN

Vị trí tuyển dụng: Phó Giám đốc kinh doanh dự án. Số lượng tuyển dụng: 01 người Nơi làm...

04/11/2021 Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN

Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng kinh doanh dự án. Số lượng tuyển dụng: 01 người Nơi làm...

04/11/2021 Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: LUẬT SƯ

Vị trí tuyển dụng:  Luật sư Số lượng tuyển dụng:  01 người Địa điểm làm việc: Ban Pháp chế và...

27/09/2021 Xem thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN HỢP ĐỒNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC Corp) thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên...

12/11/2020 Xem thêm
TUYỂN DỤNG 01 KỸ SƯ ĐIỆN

Vị trí tuyển dụng:  Kỹ sư điện Số lượng tuyển dụng:  01 người Nơi làm việc:  Ban quản lý dự án...

25/02/2020 Xem thêm
TUYỂN DỤNG 01 CHUYÊN VIÊN HỢP ĐỒNG

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Hợp đồng. Số lượng tuyển dụng: 01 người. Nơi làm việc: Ban Kế...

01/11/2019 Xem thêm

Đối tác