Tuyển dụng Kỹ sư Điện

Vị trí tuyển dụng:  Kỹ sư điện Số lượng tuyển dụng:  01 người Nơi làm việc:  Ban quản lý dự án...

25/02/2020 Xem thêm
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN HỢP ĐỒNG

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Hợp đồng. Số lượng tuyển dụng: 01 người. Nơi làm việc: Ban Kế...

01/11/2019 Xem thêm
TUYỂN DỤNG 02 CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Vị trí 1: Chuyên viên quản trị Nhân sự, Vị trí 2: Chuyên viên Tiền lương và Chế độ chính sách

04/09/2019 Xem thêm
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Đối ngoại – Thông dịch viên tiếng Hàn Quốc Số lượng tuyển dụng:...

13/06/2018 Xem thêm
DIC SUNRISE TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 30 tháng 11 năm 2017.

07/11/2017 Xem thêm
DIC Sunrise tuyển dụng 01 Trưởng/Phó phòng Kinh doanh

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 30 tháng 11 năm 2017.

07/11/2017 Xem thêm

Đối tác